Vil ikke lovfeste 37,5 timers uke

- Vi kom ikke i mål. Det gjenstår en del viktige diskusjoner, sier leder i tariffnemnda Ellen Mo.

Næringsliv

Tariffnemnda måtte torsdag utsette sitt planlagte vedtak om å allmenngjøre deler byggfagsoverenskomsten over hele landet. Uenighet om arbeidstidens lengde skal være hovedgrunnen.- Vi kom ikke i mål. Det gjenstår en del viktige diskusjoner, sier nemndas leder Ellen Mo til Fellesforbundets nettsted. Nytt møte er satt til tirsdag 21. november.Under høringsrunden om ny forskrift om allmenngjøring gikk arbeidsgiversiden imot å lovfeste en arbeidsuke på 37,5 timer. Arbeidsgiverne ville heller ha 40 timer som arbeidsmiljøloven åpner for.NHO mener at det er denne loven som skal regulere arbeidstiden, ikke den til enhver tid gjeldende tariffavtale.Fellesforbundet har krevd allmenngjøring av 37,5 timer for hele landet for å hindre sosial dumping, det vil si utnytting av utenlandsk arbeidskraft, og for å sikre lønns- og arbeidsvilkår i byggenæringen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv