Vil på børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra Reservoir Exploration Technology, Oceanteam Power & Umbilical ASA og Deep Sea Supply Plc om børsnotering. (Oppdatert)

Næringsliv

Oslo Børs har mottatt søknad fra Reservoir Exploration Technology ASA, Oceanteam Power & Umbilical ASA og Deep Sea Supply Plc om opptak av selskapenes aksjer til notering. Det følger av børsforskriften at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for selskaper som er notert og har søkt notering. Oslo Børs har mottatt søknad fra Reservoir Exploration Technology ASA, Oceanteam Power & Umbilical ASA og Deep Sea Supply Plc om opptak av selskapenes aksjer til notering. Det følger av børsforskriften at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for selskaper som er notert og har søkt notering. Informasjonsplikten etter reglene i børsforskriften vil fra og med i dag bli gjeldende for Reservoir Exploration Technology ASA, Oceanteam Power & Umbilical ASA og Deep Sea Supply Plc.Repant har også søkt om børsnotering.

Nyheter
Børs