Bjørge har gjennom datterselskapet Holta & Håland Instrumentering AS blitt tildelt kontrakter til en verdi av rundt 30 millioner kroner innen instrumenteringsområdet til norsk sokkel. Bjørge har gjennom datterselskapet Holta & Håland Instrumentering AS blitt tildelt kontrakter til en verdi av rundt 30 millioner kroner innen instrumenteringsområdet til norsk sokkel. Teknologien som utstyret representerer er innen områdene feltinstrumentering, brann- & gass-deteksjon, samt ventiler, rør og koblinger for undervannsoperasjoner.Kontraktene omfatter leveranser til blant andre ConocoPhillips, Statoil, AS Norske Shell, AkerKværner, Vetco Aibel og FMC Kongsberg Subsea