Fairmount Heavy Transport N.V. vil stede ut 2.990.000 nye aksjer pålydende 1,37 euro. Aksjekapitalen øker med 9,97 prosent. Emisjonskursen er satt til 28,50 kroner. Bruttoprovenyet blir dermed på 85,2 millioner kroner. Emisjonen ble betydelig overtegnet. Fairmount Heavy Transport N.V. vil stede ut 2.990.000 nye aksjer pålydende 1,37 euro. Aksjekapitalen øker med 9,97 prosent. Emisjonskursen er satt til 28,50 kroner. Bruttoprovenyet blir dermed på 85,2 millioner kroner. Emisjonen ble betydelig overtegnet. Pengene skal brukes til å styrke balansen.