I overensstemmelse med styrefullmakt gitt av den ekstraordinære generalforsamlingen i Green Reefers ASA den 12. desember 2006, har selskapets styre besluttet å forhøye aksjekapitalen med til sammen 52.562.442 gjennom utstedelse av til sammen 52.562.442 nye aksjer hver pålydende én krone til tegningskurs 4,50 kroner per aksje, totalt 237 millioner kroner I overensstemmelse med styrefullmakt gitt av den ekstraordinære generalforsamlingen i Green Reefers ASA den 12. desember 2006, har selskapets styre besluttet å forhøye aksjekapitalen med til sammen 52.562.442 gjennom utstedelse av til sammen 52.562.442 nye aksjer hver pålydende én krone til tegningskurs 4,50 kroner per aksje, totalt 237 millioner kroner Kapitalforhøyelsen skjer ved rettet emisjon mot Seatrade Partship B.V. og gjennomføringen vil skje i forbindelse med levering av skip fra selskap tilknyttet Seatrade Partship B.V.Innskudd vil skje i form av konvertering av gjeld som oppstår i forbindelse med levering av nevnte skip. For øvrig vises det til den informasjon som tidligere er gitt.