kunngjorde i går konkursåpning i følgende selskaper:Akershus: Elektroprøven AS; Vilem Bulant Elektronikk Gauss. Nordland: Leo Sortland AS.I tillegg ble det kunngjort åpnet seks personlige konkurser.