Dette betyr at Postens enerett til formidling av lukket, adressert brevpost med vekt på inntil 50 gram består. Dette betyr at Postens enerett til formidling av lukket, adressert brevpost med vekt på inntil 50 gram består. - Posten er en nøkkelvirksomhet for å sikre næringsliv og bosetting i hele landet. En videreføring av eneretten er grunnleggende og viktig for å få likeverdige og gode posttjenester i hele landet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).Konsesjonen legger til grunn at det fortsatt skal være tilbud om grunnleggende banktjenester i ekspedisjonsnettet til Posten. (©NTB)