Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA steg med 9000 personer til 315.000 personer pr. 16. desember, viser tall ifølge amerikanske arbeidsmyndigheter.Antall personer til ledighetstrygd var til sammenligning ventet å bli 31.500 personer, ifølge Bloomberg News.