GEO ASA har i dag ervervet ytterligere aksjer i DOFCON, tilsvarende om lag 15,5% av aksjekapitalen. Som resultat av dette, har GEO inngått avtale om erverv av 6.400.510 DOFCON- aksjer, tilsvarende 94,47 prosent av aksjekapitalen i DOFCON.GEO ASA har i dag ervervet ytterligere aksjer i DOFCON, tilsvarende om lag 15,5% av aksjekapitalen. Som resultat av dette, har GEO inngått avtale om erverv av 6.400.510 DOFCON- aksjer, tilsvarende 94,47 prosent av aksjekapitalen i DOFCON.