Krever svar om Aker/Hydro-planene

Opposisjonen på Stortinget krever redegjørelse om hva regjeringen visste og gjorde under de strandende samtalene om et Hydro-oppkjøp av Aker Kværner.

Næringsliv

Mens Hydro og Statoil forhandlet fram den historiske fusjonen før jul, førte Hydro samtidig samtaler med Aker om å kjøpe 40 prosent av et selskap som skulle eie 50 prosent av Aker Kværner sammen med Kjell Inge Røkkes Aker ASA.Planene, som først ble avdekket av Finansavisen onsdag, ble avblåst av Hydro dagen etter at fusjonen mellom Statoil og Hydro ble kunngjort 18. desember i fjor.Skrinleggingen skal ha påført Kjell Inge Røkke en tapt potensiell gevinst på 600 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.Ifølge flere aviser skal Røkke ha blitt direkte forbannet og følt seg lurt av Hydro-sjef Eivind Reiten.I frustrasjon skal Røkke ha ringt flere sentrale politikere og fortalt at Hydro-sjef Eivind Reiten hadde påstått at opposisjonen i Stortinget ville være negative til en avtale mellom Aker Kværner og Hydro.Opposisjonspolitikerne sier at de ikke kjente til planene. Regjeringen nekter for å ha stoppet saken. Hvorfor Hydro valgte å droppe planene, verserer det flere teorier om. Frykt for at fusjonen kunne settes i fare kan ha vært en årsak til at Hydro/AkerIfølge DN skal Statoil-sjef Helge Lund vært orientert om planene parallelt med fusjonsforhandlingene.

Nyheter
Næringsliv