Må spare 3 milliarder

Regjeringen står beinhardt på kravet om at sykehusene skal gå i balanse, til tross for at det innebærer sparetiltak på tre milliarder kroner.

Næringsliv

Sykehus landet rundt melder om at kostnadskuttene vil bety lengre ventetid, færre sengeposter og kutt i bemanningen. Likevel firer ikke Regjeringen på kravet om at regnskapene skal gjøres opp i null, etter at sykehusene i årevis har gått med dundrende underskudd. Sykehus landet rundt melder om at kostnadskuttene vil bety lengre ventetid, færre sengeposter og kutt i bemanningen. Likevel firer ikke Regjeringen på kravet om at regnskapene skal gjøres opp i null, etter at sykehusene i årevis har gått med dundrende underskudd. - Balansekravet står fast for alle de regionale helseforetakene, og vi mener at det er forenlig med å holde pasientbehandlingen på samme nivå som i 2006, sier Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, til Aftenposten.Han peker på at et samlet storting står bak det samme kravet, og at det har vært en kraftig realvekst i bevilgningene til sykehussektoren de siste årene.Helse Øst har unngått røde tall i regnskapene hvert år etter at staten tok over styringen i 2002, og i år satser både Helse Vest og Helse Sør på å komme i balanse. Men Helse Midt-Norge og Helse Nord sliter. Til tross for klare signaler fra Regjeringen legger de opp til store underskudd også for inneværende år.- Hvis vi skulle gå i null ville det få store konsekvenser, og det ønsker vi å unngå, sier konstituert administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Jan Eirik Thoresen, til Aftenposten.Helse Midt-Norge skal i år rasjonalisere for 438 millioner kroner, men selv det er langt fra nok. Styret har derfor vedtatt et budsjett for 2007 med hele 381 millioner kroner i minus. Helse Nord legger opp til et underskudd på 250 millioner kroner, og påstår at det vil få dramatiske følger hvis de ikke får aksept. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv