Kongsberg Defence & Aerospace har mottatt en bestilling verdt ca. 300 mill. kroner fra US Army som gjelder levering av våpenstyringssystemet Protector, fremgår av en børsmelding.Prinsippet for KONGSBERGs våpenstyringssystem Protector er at soldaten kan betjene et utvendig våpen innenfra et pansret personellkjøretøy, og dermed sitter beskyttet for fiendtlig ild.