Aker Kværners undervansdivisjon, Subsea, Products & Technologies (SPT) kan være verdt mer enn 20 milliarder kroner i et "break-up"-scenario, mener analytiker Rune Juliussen i Pareto. Ifølge DN er det nesten det dobbelte av divisjonens implisitte prising i dagens aksjekurs. Aker Kværners undervansdivisjon, Subsea, Products & Technologies (SPT) kan være verdt mer enn 20 milliarder kroner i et "break-up"-scenario, mener analytiker Rune Juliussen i Pareto. Ifølge DN er det nesten det dobbelte av divisjonens implisitte prising i dagens aksjekurs. Ifølge Aker Kværner-sjef Martinus Brandal er det imidlertid helt utenkelig å selge SPT.Juliussen. har en kjøpsanbefaling på Aker Kværner med kursmål 900 kroner, nettopp fordi han mener SPT er så undervurdert.