Mannen ble innlagt på Stavanger universitetssjukehus onsdag 31. januar. To dager senere fikk Stavanger kommune beskjed om legionellatilfellet, og mistanken falt raskt på Tasta svømmehall.Mandag denne uken ble det tatt prøver ved dusjanlegget og gitt pålegg om at varmtvannsanlegget skulle desinfiseres. Dette skjedde ikke, og hallen ble heller ikke stengt, skriver.Over 5.000 barn og unge var innom svømmehallen i løpet av uka, og helsesjef Egil Bjørløw beklager glippen. Han utelukker ikke at flere kan ha blitt smittet.- I ettertid skulle vi ønske at vi hadde fått sanert smittekilden mandag. Når prøver er tatt, skal tiltak gjennomføres. Vi ønsker jo ikke at folk skal påføres smitte, sier Bjørløw.