Compagnie Générale de Géophysique-Veritas (CGGVerias) har gjennom sitt datterselskap Viking Maritime utøvd sin opsjon til å forlenge kontrakten på seismikkskipet SR/V `Veritas Viking II`. Compagnie Générale de Géophysique-Veritas (CGGVerias) har gjennom sitt datterselskap Viking Maritime utøvd sin opsjon til å forlenge kontrakten på seismikkskipet SR/V `Veritas Viking II`. Ifølge Eidesvik Offshore er forlengelsen for en fast periode på seks år fra juni 2007. Som en del av avtalen fraskriver CGGVeritas seg retten til å kjøpe 49 prosent eierandel i skipet.Ved denne kontraktsforlengelsen og de to nye kontraktene som er inngått tidligere, så vil CGGVeritas ha fem store moderne seismikk skip på kontrakt med Eidesvik Offshore ASA. Skipene driver med seismiske undersøkelser og kartlegging over hele verden.