Camillo Eitzen & Co. opplyser at rederiet selger tre kombinasjonsskip (OBO) for 101 millioner dollar, noe som tilsvarer 620 millioner kroner. Camillo Eitzen & Co. opplyser at rederiet selger tre kombinasjonsskip (OBO) for 101 millioner dollar, noe som tilsvarer 620 millioner kroner. Camillo Eitzen eier per i dag mellom 55 og 87 prosent av de tre skipene "Sibotura", "Siboelf" og "Sibonnia".De to første vil bli overlevert til ny eier i løpet av mars 2007, mens det siste blir overlevert i mai/juni 2007.