264 stemte for et felles havbrukslag for Nord-Norge, mens 50 stemte mot. Vedtaket er en del av den pågående omorganiseringen av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Resten av landet dekkes av Midtnorsk havbrukslag og Vestnorsk havbrukslag. (©NTB)264 stemte for et felles havbrukslag for Nord-Norge, mens 50 stemte mot. Vedtaket er en del av den pågående omorganiseringen av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Resten av landet dekkes av Midtnorsk havbrukslag og Vestnorsk havbrukslag. (©NTB)