Fregatten skulle etter planen leveres i september 2009. Nå blir KNM «Thor Heyerdahl» tidligst ferdig ved årsskiftet 2010/2011.Forsinkelsen betyr at prosjektorganisasjonen må bestå i mer enn ett år lenger enn planlagt. Kostnadsrammen på 20,9 milliarder kan derfor sprekke. Det kan igjen gå ut over andre forsvarsinvesteringer.- Vi er overhodet ikke glad for denne beskjeden, sier Birgitte Frisch, sjef for presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarsstaben til Bergens Tidende.Hun vil ikke spekulere i hvilke økonomiske konsekvenser forsinkelsen kan få.