- Server-forliset aktualiserte problemstillingen, men vi var imot nedleggelsen av hoveddepotet på Fedje allerede da Bondevik II-regjeringen fattet vedtaket, sier statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet, Vidar Ulriksen (Ap), til NTB. - Server-forliset aktualiserte problemstillingen, men vi var imot nedleggelsen av hoveddepotet på Fedje allerede da Bondevik II-regjeringen fattet vedtaket, sier statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet, Vidar Ulriksen (Ap), til NTB. Da lasteskipet «Server» havarerte og brakk i to utenfor Fedje i januar, førte lekkasjer fra vraket til omfattende oljesøl og miljøødeleggelser langs kysten lokalt. Den gangen ble det rettet kritikk mot oljevernberedskapen, fordi hjelpen kom for sakte til stedet.
Øker beredskapen
Nedleggelsen av hoveddepotet på Fedje fikk deler av skylden. Tirsdag vedtok imidlertid regjeringen å etablere depotet på nytt - uten at det går på bekostning av oljevernberedskapen på andre steder langs kysten.Fedje-depotet skal komme i tillegg til dagens beredskap og finansieres i revidert nasjonalbudsjett denne våren. (NTB)