Men allerede fredag morgen kan Media Norge få et såkalt ubegrunnet varsel fra Konkurransetilsynet om at hele prosjektet må skrinlegges fordi det på sikt vil føre til en vesentlig reduksjon i aviskonkurransen i Norge. Men allerede fredag morgen kan Media Norge få et såkalt ubegrunnet varsel fra Konkurransetilsynet om at hele prosjektet må skrinlegges fordi det på sikt vil føre til en vesentlig reduksjon i aviskonkurransen i Norge. - Jeg vil bli veldig overrasket om ikke Konkurransetilsynet setter foten ned for dette prosjektet, sier konsernredaktør John Arne Markussen i Avishuset Dagbladet til NTB.Lenge var det usikkert om Media Norge i det hele tatt ville bli vedtatt fordi generalforsamlingen i Stavanger Aftenblad brukte over fire timer før 77 prosent av de avgitte stemmene svarte ja til fusjonen. Og stemmerettsreglene i avisen er slik at det lett kunne blitt et annet utfall.De styrende organer i Schibsted, Fædrelandsvennen og Bergens Tidende sa et klart ja til Media Norge.Likevel hang fusjonen lenge i en tynn tråd fordi situasjonen på generalforsamlingen i Stavanger Aftenblad var helt uoversiktlig og uavklart.Generalforsamlingen startet med at de fremmøtte fikk beskjed om at Schibsted hadde inngått en opsjonsavtale som sikret et ja til fusjonen, men det forutsatte at partene i opsjonsavtalen ikke ble behandlet som gruppe. I så fall ville Schibsted ha kontrollert 50 prosent av aksjene, men bare fått stemme for 5 prosent.Etter flere motstridende meldinger i de to næringslivsavisene NA24 og E24, som dekket generalforsamlingen, ble det avklart at man fikk stemme slik aksjonærsitsen var før Schibsted foretok sin lynmanøver torsdag ettermiddag. De to næringslivsavisene betegnet generalforsamlingen som henholdsvis sirkus og drama.