Wilh. Wilhelmsen melder om et driftsresultat på 165 millioner dollar i 4. kvartal 2006, opp fra 67 millioner dollar i samme periode året før. Driftsinntektene steg fra 608 til 683 millioner dollar.Resultatet før skatt løftet seg fra 21 til 130 millioner dollar.Salgsgevinsten for tungtransportselskapet Dockwise på drøyt 83 millioner dollar bidro ifølge rapporten sterkt både til kvartals- og årsresultatet.- Vi henter ut gevinster ved å drive mer rasjonelt og effektivt i tillegg til at vi utnytter synergiene mellom selskapene våre. Den gode markedssituasjonen bidrar også til oppturen. Høy flåteutnyttelse og god lastetilgang har preget 2006, sier konsernsjef Ingar Skaug i en kommentar til tallene.