Sesongjusterte tall viser at det høye nivået på utenrikshandelen økte ytterligere i de tre siste månedene, men veksten var kraftigere for import enn for eksport. Lave oljepriser forklarer den svake veksten i eksporten. Sesongjusterte tall viser at det høye nivået på utenrikshandelen økte ytterligere i de tre siste månedene, men veksten var kraftigere for import enn for eksport. Lave oljepriser forklarer den svake veksten i eksporten. Sesongjusterte tall for vareimporten, unntatt skip og plattformer, viser en oppgang de tre siste månedene på 8,4 prosent sammenlignet med tremånedersperioden før. Fra desember til januar 2007 ble oppgangen på 2,2 prosent.Sesongjusterte tall for eksport av varer, unntatt skip og oljeplattformer, viser i perioden november til januar en oppgang på 0,5 prosent sammenlignet med månedene august til oktober. Når vi også holder petroleumseksporten utenfor, var økningen 3,1 prosent. En sammenligning av januar mot desember 2007 gir samme oppgang. Tilsvarende tall for eksporten av råolje, naturgass og kondensater viser en nedgang på 2,9 prosent, mens det fra desember til januar 2007 var en stigning på 6,7 prosent.I januar 2007 ble det eksportert varer for 66,8 milliarder kroner, en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med januar 2006. Nedgangen skyldes først og fremst en reduksjon i eksportverdien for råolje, naturgass og kondensater, opplyser SSB.Verdien av importerte varer ble i januar på 36,8 milliarder kroner, en økning fra samme periode i fjor på 25,6 prosent. Dette ga en fortsatt høy handelsbalanse på 30 milliarder kroner. Dette er likevel 24,5 prosent lavere enn det ekstremt høye handelsoverskuddet i januar 2006.Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og kondensater i januar ble på til sammen 39,6 milliarder kroner. Av dette utgjorde råolje 26,3 milliarder kroner, en nedgang på 13,5 prosent, eller 4,1 milliarder kroner i forhold til samme måned i fjor. Denne endringen kan forklares med nedgang i oljeprisene. I januar 2007 ble det eksportert nesten 76 millioner fat råolje, som er det høyeste månedstallet siden mai 2005. Dette skjer til tross for et ytterligere fall i gjennomsnittlig pris per fat, som i januar var 346 kroner. Til sammenligning lå pris per fat råolje den samme måneden i fjor på 422 kroner.