Høsten 2004 kjøpte Rasmussengruppen i Kristiansand 20 prosent av det danske tørrlastrederiet Dampskibsselskabet Norden as i København. Einar Rasmussen og sønnen Dag betalte 1,2 milliarder kroner for aksjeposten. Dagens verdi er på over 2,75 milliarder kroner, noe som gir Rasmussen en gevinst på nærmere 1,6 milliarder kroner, skriver DN.Skipsreder Einar Rasmussen. Foto: Scanpix