EUs forslag til revidert TV-direktiv åpner for like konkurransevilkår for alle kanaler tilknyttet det digitale bakkenettet. Dermed kan TV3 og andre kanaler som sender fra utlandet vinke farvel til produktplassering. EUs forslag til revidert TV-direktiv åpner for like konkurransevilkår for alle kanaler tilknyttet det digitale bakkenettet. Dermed kan TV3 og andre kanaler som sender fra utlandet vinke farvel til produktplassering. - Vi har diskutert utkastet til nytt TV-direktiv når det gjelder produktplassering, og går inn for at hvert enkelt land får ha sine egne regler innenfor direktivet. Dette skaper et nytt utgangspunkt ved at TV-selskapene må ta hensyn til regelverket i mottakerlandet også, sier kulturminister Trond Giske (Ap), som denne uka har vært i Berlin som EFTA-landenes representant ved kulturministermøtet.Det betyr at forslaget til nytt TV-direktiv kan hindre at norske kanaler omgår norsk lovverk ved å sende fra utlandet, slik TV3 gjør i dag.- Det viktigste ved å få et digitalt bakkenett er å få like konkurransevilkår for alle de kommersielle kanalene. Vi går inn for et minimumsdirektiv som sier at hvert enkelt land får ha sine egne regler, og det betyr at vi kan beholde våre strenge regler, sier Giske til Dagsavisen.Dette kan få følger for eksempelvis TV3s muligheter til å unngå restriksjonene ved å sende fra utlandet. I dag har TV3 reklame for mange av de store internasjonale spillselskapene, mens dette ikke er tillatt på kanaler som sender fra Norge.TV-direktivet er en del av EØS-avtalen og en del av kringkastingsloven. En endelig konklusjon tas i løpet av våren. (©NTB)