I Midt-Norge kan det få dramatiske konsekvenser for pasientbehandlingen. Det nye universitetssykehuset i Trondheim vil bli på 197 500 kvadratmeter, og det vil ha en prislapp på 12 milliarder kroner. Utbyggingen lånefinansieres i stor grad, og sykehuset vil få store utgifter med å betjene gjeld i årene framover, skriver Aftenposten. I Midt-Norge kan det få dramatiske konsekvenser for pasientbehandlingen. Det nye universitetssykehuset i Trondheim vil bli på 197 500 kvadratmeter, og det vil ha en prislapp på 12 milliarder kroner. Utbyggingen lånefinansieres i stor grad, og sykehuset vil få store utgifter med å betjene gjeld i årene framover, skriver Aftenposten. - Med dagens rammebevilgninger må vi kutte en milliard kroner - eller 20 prosent - av driften fra 2010. For pasientene vil det få dramatiske konsekvenser, og jeg tviler på om vi vil klare å opprettholde det helsetilbudet som vi forventes å gi, sier Gunnar Bovim, administrerende direktør ved St. Olavs hospital.Ifølge regnskapstall som Aftenposten har hentet inn fra de fem regionale helseforetakene, var sykehusenes langsiktige gjeld ved utgangen av 2006 drøyt 11 milliarder kroner, en tolvdobling på fem år. I tillegg er det vedtatt nye prosjekter som i stor grad skal lånefinansieres, og gjelden vil ytterligere bli doblet de nærmeste årene.Før staten overtok som eier av sykehusene i 2002, ble penger til drift og bevilgninger til store investeringsprosjekter holdt atskilt. Etter sykehusreformen får de regionale helseforetakene bevilget én sum penger, og så må de selv investere i forhold til hvor mye penger de har til rådighet. (©NTB)