Datainnkjøp uten styring. Bekymringsfull datasikkerhet. Dårlig oversikt over inntekter, er beskjedene fra Politidirektoratets revisor. - Det er Stortinget som godkjenner regnskapet, men Riksrevisjonen har vesentlige merknader på en rekke punkter i Politidirektoratets regnskap, sier ekspedisjonssjef Per Anders Engeseth i Riksrevisjonen til Aftenposten. Datainnkjøp uten styring. Bekymringsfull datasikkerhet. Dårlig oversikt over inntekter, er beskjedene fra Politidirektoratets revisor. - Det er Stortinget som godkjenner regnskapet, men Riksrevisjonen har vesentlige merknader på en rekke punkter i Politidirektoratets regnskap, sier ekspedisjonssjef Per Anders Engeseth i Riksrevisjonen til Aftenposten. Regnskapet ligger nå i Stortinget i påvente av behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen sammen med resten av statsregnskapet.Aftenposten har gått gjennom korrespondansen mellom Riksrevisjonen og Justisdepartementet i forbindelse med revisjonen av Politidirektoratets regnskap. Politidirektoratet får blant annet kraftig kritikk av Riksrevisjonen for sin styring av IKT, blant annet for sitt «Politiet på nett»-prosjekt.Dataløsningen som skulle koste 6 millioner kroner er kommet opp i nærmere 20 millioner i utbetalinger til leverandøren, og utgiftene løper fortsatt. - I tillegg kommer bruk av interne ressurser i politiet, påpeker Engeseth.