Bakgrunnen er påstander i boken «En helt vanlig dag på jobben», skrevet av den tidligere sentrale Se og Hør-reporteren Håvard Melnæs om at bladet har betalt «tystere» opptil flere hundre tusen kroner for tips om kjente personer. Blant dem som skal ha vært «overvåket», blant annet gjennom konto- og kredittilgang, er medlemmer av kongefamilien.Det var til NRK lørdag at justisminister Knut Storberget (Ap) sa at han i forbindelse med den varslede revisjon av straffeloven, vil se på sterke medieaktørers ansvar ved inndrivelse av informasjon. I dag kan verken journalister eller mediebedrifter straffes for bruk av informasjon som er fremskaffet på ulovlig måte. Begrunnelsen har vært at i ekstremtilfeller kan slik informasjonstilgang være eneste måte å avsløre forhold av stor samfunnsmessig betydning.- Det er ikke mulig å komme med noen reaksjon på Storbergets utspill så lenge vi ikke vet hva han egentlig mener. Jeg er vel ikke helt sikker på at han har tenkt godt nok igjennom dette, sier generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening (NR) til NTB. Likevel bekrefter han at utspillet og eventuell oppfølging fra myndighetenes side, vil bli fulgt nøye fra presseorganisasjonenes side. Men det er ikke aktuelt å be om et møte med departementet for å få klargjort hvordan justisministeren tenker seg en innskjerpelse, ifølge Øy.Også leder i Norsk Journalistlag (NJ), Ann-Magrit Austenå, sier til NTB at utspillet vil bli fulgt nøye. Hun mener Se og Hør med sine metoder setter hele journalistikken i vanry og i verste fall kan påføre oss en ny type medielovgivning som ingen er tjent med.Mandag skal hun møte redaksjonsklubben i Se og Hør for å orientere seg om deres syn og arbeidsmetodene i ukebladet.