Medietilsynets årlige tall over medieeiernes andeler av det nasjonale avisopplaget er klare. Schibsted vil få 34,1 prosent av det nasjonale avisopplaget dersom Media Norge etableres som planlagt. Medietilsynets årlige tall over medieeiernes andeler av det nasjonale avisopplaget er klare. Schibsted vil få 34,1 prosent av det nasjonale avisopplaget dersom Media Norge etableres som planlagt. Det har den siste tiden vært stor medieoppmerksomhet knyttet til etableringen av Media Norge, hvor Schibsted blir majoritetseier i et medieforetak som vil eie aviser som Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.Etter at årets opplagstall er lagt fram av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for Lokalaviser (LLA), har Medietilsynet kommet fram til at Schibsted vil få en andel på 34,1 prosent av det nasjonale opplaget om etableringen blir gjennomført som forespeilet.Etter medieeierskapsloven skal Medietilsynet normalt gjøre inngrep mot et erverv dersom det fører til at en eier kontrollerer mer enn 33,33 prosent av det samlede opplaget. Samtidig må oppkjøpet stride mot lovens formål, som er å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud.Slik situasjonen er i dag, kontrollerer Schibsted en andel på 31,3 prosent av det totale avisopplaget på 2.956.018. A-pressen kontrollerer 17,0 prosent og Edda Media 12,9 prosent. Beregningen tar utgangspunkt i avisenes godkjente opplag og fordeles etter følgende regler: