Kjøleskiprederiet Green Reefers melder om et resultat før skatt på 0,7 million dollar i fjerde kvartal 2006, mot 5,4 millioner dollar i samme periode året før. Driftsresultatet ble svekket fra 7,7 millioner dollar i fjerde kvartal 2005 til 3,2 millioner dollar i fjor, melder TDN Finans. Kjøleskiprederiet Green Reefers melder om et resultat før skatt på 0,7 million dollar i fjerde kvartal 2006, mot 5,4 millioner dollar i samme periode året før. Driftsresultatet ble svekket fra 7,7 millioner dollar i fjerde kvartal 2005 til 3,2 millioner dollar i fjor, melder TDN Finans. Selskapets driftsinntekter beløp seg til 46,4 millioner dollar, opp fra 42,3 millioner dollar året før.Rederiet opplyser at reefermarkedet viste en stigende trend i de to seneste kvartalene. Det positive spotmarkedet fortsatte inn i 2007.