Konsernsjef Martinus Brandal og finansdirektør Bjørn Erik Næss har ifølge en børsmelding kjøpt henholdsvis 1.500 og 1.000 aksjer i Aker Kværner til en snittkurs på 711,74 kroner. Konsernsjef Martinus Brandal og finansdirektør Bjørn Erik Næss har ifølge en børsmelding kjøpt henholdsvis 1.500 og 1.000 aksjer i Aker Kværner til en snittkurs på 711,74 kroner. Konserndirektørene Raymond Carlsen, Torleif Gram og Gary Mandel har kjøpt 1.000 aksjer hver.