Vetco Gray skal levere det nye undrevanns produksjonsanlegget for gjenåpning av oljefeltet Yme, som ligger i Egersundsbassenget, sørøst i Nordsjøen. Vetco Gray skal levere det nye undrevanns produksjonsanlegget for gjenåpning av oljefeltet Yme, som ligger i Egersundsbassenget, sørøst i Nordsjøen. Kontrakten har en verdi på vel 360 millioner kroner.Talisman Energy Norge AS er oppdragsgiver.- Det gleder oss at Talisman tildeler denne kontrakten til oss, sier David Lamont, direktør for Subsea Systems i Vetco Gray.