Deep Sea Supply har inngått en avtale med Total E & P Congo for PSV-en "Sea Halibut". Avtalen, som starter 26. april 2007, går over en periode på seks måneder (pluss opsjoner på tre pluss tre måneder). Deep Sea Supply har inngått en avtale med Total E & P Congo for PSV-en "Sea Halibut". Avtalen, som starter 26. april 2007, går over en periode på seks måneder (pluss opsjoner på tre pluss tre måneder). Den faste delen av kontrakten har en verdi på rundt 6,2 millioner dollar inkludert mobilisering og demobilisering.