Frontline-aksjen stiger 3,9 prosent til 205,25 kroner. Bakgrunnen for oppgangen er at VLCC-ratene har kommet opp i 75.000 dollar dagen. Frontline-aksjen stiger 3,9 prosent til 205,25 kroner. Bakgrunnen for oppgangen er at VLCC-ratene har kommet opp i 75.000 dollar dagen. Ifølge en shippinganalytiker TDN Finans har vært i kontakt vil trolig ikke rateoppgangen vare lenge.-Aktiviteten i tankmarkedet har vært bra gjennom hele vinteren, men på tross av det har antall tilgjengelige skip i Midtøsten vært 50-60. Nå er det ned mot 40 ledige skip og ratene har steget, men det er ikke snakk om noen superrater, sesongmessig, sier analytikeren.- Frontline er nær korrelert med tre års T/C-rater, som ligger på i underkant av 45.000 dollar pr dag. Vi tror det nærmer seg da disse faller, sier analytikeren.