EnPros datterseselskap EnPro Gulf LLC har signert en kontrakt med kunstgjødselprodusenten Ruwais Fertilizer (FERTIL) i De Forente Arabiske Emirater (UAE). Ifølge selskapet skal en mulighetsstudie vise hvordan EnPros teknologi praktisk og teknologisk kan innpasses i fabrikkens ammoniakkproduksjon for å redusere CO2-utslippene. I tillegg til å redusere CO2 i avgassene og avsalte vann til industrielt bruk, skal det leveres ren CO2 til anleggets urea-produksjon. EnPros datterseselskap EnPro Gulf LLC har signert en kontrakt med kunstgjødselprodusenten Ruwais Fertilizer (FERTIL) i De Forente Arabiske Emirater (UAE). Ifølge selskapet skal en mulighetsstudie vise hvordan EnPros teknologi praktisk og teknologisk kan innpasses i fabrikkens ammoniakkproduksjon for å redusere CO2-utslippene. I tillegg til å redusere CO2 i avgassene og avsalte vann til industrielt bruk, skal det leveres ren CO2 til anleggets urea-produksjon. - Det er herlig for et selskap under oppbygging å signere den første kontrakten som gir inntjening, sier administrerende direktør i EnPro AS, Tore Killingland.- Vi har flere kontrakter, men disse har til nå vært for bygging av demonstrasjonsanlegg som først gir inntjening når de er i bruk. Kontrakten med FERTIL viser at vi i tillegg til rensing av eksos fra varmekraftverk, også kan gi økonomisk verdi og miljøresultater for annen industri, sier han.