Explora European Small and Mid Cap Fund har kjøpt 250.000 aksjer i TTS for 66,50 kroner aksjen.Etter dette eier Explora 2.430.900 aksjer, tilsvarende 10,81 prosent.