GGS opplyser i en børsmelding at selskapet i dag har mottatt forhåndsvarsel om vedtak om å pålegge selskapet å tilbakeføre reversering på 57,5 millioner kroner av tidligere nedskrivning av selskapets patentrettigheter vedrørende Nescos AS i 2005. GGS opplyser i en børsmelding at selskapet i dag har mottatt forhåndsvarsel om vedtak om å pålegge selskapet å tilbakeføre reversering på 57,5 millioner kroner av tidligere nedskrivning av selskapets patentrettigheter vedrørende Nescos AS i 2005. Selskapet må dessuten foreta en fornyet nedskrivningsvurdering av PC-2000 per 31. desember 2005. Dagens nedskrivningsberegning skal korrigeres for forholdene Kredittilsynet klart har utrykt er for mangelfulle.Dersom nedskrivingsvurderingen medfører lavere verdi på PC-2000 enn den bokførte, skal også denne verdi reduseres i balansen. Et vedtak vil medføre pålegg om å endre regnskapene, heter det.GGS-aksjen er uendret på tre kroner.