Lærernes tøffe arbeidsdag er dokumentert i en undersøkelse som er utført av Buskerud kommunerevisjon, skriver Drammens Tidende. Lærernes tøffe arbeidsdag er dokumentert i en undersøkelse som er utført av Buskerud kommunerevisjon, skriver Drammens Tidende. 18,5 prosent av lærerne sier de har opplevd psykisk vold eller episoder som minner om det de to siste årene, for eksempel trusler og trakassering. 5,5 prosent oppgir at de er blitt utsatt for fysisk vold eller forhold som minner om det, som for eksempel slag, spark, skalling, dytting, lugging eller biting.Ingen av episodene skal ha ført til alvorlig fysisk skade, men episodene beskrives av mange som skremmende. (©NTB)