Hydro har inngått en avtale om å investere 9,2 millioner dollar, om lag 56 millioner kroner, i det amerikanske solenergiselskapet Ascent Solar Technologies, som har utviklet en supertynn og fleksibel solcelleteknologi. Hydro får en eierandel på 23 prosent i Ascent Solar. Hydro har inngått en avtale om å investere 9,2 millioner dollar, om lag 56 millioner kroner, i det amerikanske solenergiselskapet Ascent Solar Technologies, som har utviklet en supertynn og fleksibel solcelleteknologi. Hydro får en eierandel på 23 prosent i Ascent Solar. - Ascent Solars fleksible tynnfilm er veldig spennende. Ikke bare fordi den lave vekten gjør solcellene enklere å transportere, installere og vedlikeholde, men også fordi fleksible solceller har et meget stort anvendelsespotensial i fremtiden, sier Jørgen C. Arentz Rostrup, som leder Hydros markedsaktiviteter innenfor forretningsområdet Olje & Energi.- Vi ønsker å styrke satsingen innenfor sol og bygningssystemer. Ascent Solar er blant de ledende selskapene innenfor tynnfilm, og det vil derfor være naturlig for oss å se etter muligheter for å utvikle bygningsrelaterte løsninger i fellesskap med Ascent Solar, sier Rostrup.Hydro har kjøpt 1,6 millioner i aksjer Ascent Solar. Aksjene ble kjøpt for 9.236.000 dollar til en kurs på 5,7725 dollar per aksje, en premie på 25 prosent basert på gjennomsnittlig sluttkurs fem dager før kjøpet.Avtalen gir Hydro en mulighet til å kjøpe seg opp ytterligere 12 prosent i selskapet til gjeldende markedspris på det eventuelle kjøpstidspunktet, forutsatt godkjennelse fra aksjonærene i Ascent Solar.