Endelige tall viser at tyske konsumpriser steg 0,4 prosent i februar, mens de på årsbasis steg 1,6 prosent.Månedsveksten var ventet å bli 0,4 prosent, ifølge Reuters. Foreløpige tall viste en oppgang på 0,4 prosent på månedsbasis og årsvekst på 1,6 prosent.