I Nationen 6. mars i år heter det at Posten Norge bare har to land bak seg i Europa med hensyn til leveringskvalitet på A-post. Mandag beklager avisen at de har brukt tallmateriale feil og dermed trukket konklusjoner i kommentarene på feilaktig grunnlag. I Nationen 6. mars i år heter det at Posten Norge bare har to land bak seg i Europa med hensyn til leveringskvalitet på A-post. Mandag beklager avisen at de har brukt tallmateriale feil og dermed trukket konklusjoner i kommentarene på feilaktig grunnlag. Konsernsjef Dag Mejdell i Posten er fornøyd med at avisen legger seg flat i saken.- Nationen har misforstått og misbrukt en EU-rapport. Avisen målte Posten Norges faktiske kvalitet opp mot de målsettinger en rekke EU-land har for sin kvalitet. Det blir misvisende, sier Mejdell til NTB.Han mener Posten Norge ligger langt fremme internasjonalt, med seks dagers levering til 99,96 prosent av alle husstander.- Sverige og mange andre EU-land har fem dagers postdistribusjon, sier konsernsjefen, som likevel ikke er helt fornøyd med Posten.- På kort sikt er målet raskest mulig å komme opp på konsesjonsnivået for levering over natt. På lengre sikt skal vi gjenopprette en kvalitet i verdensklasse også på dette området, sier Mejdell. (©NTB)