Posten Norge har inngått avtale om å kjøpe alle aksjene i det svenske transport- og logistikkselskapet Transflex-gruppen. Kjøpet vil ytterligere styrke Postens posisjon i Norden samt innenfor internasjonal landtransport. Posten Norge har inngått avtale om å kjøpe alle aksjene i det svenske transport- og logistikkselskapet Transflex-gruppen. Kjøpet vil ytterligere styrke Postens posisjon i Norden samt innenfor internasjonal landtransport. - Vi er svært glad for denne avtalen. Vi styrker nå vårt tilbud overfor våre nordiske og internasjonale kunder, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.Kjøpet av selskapet er en del av Posten-konsernets strategi om å ekspandere i Norden. Konsernet ønsker å bli en av de fire største logistikkaktørene i Norden innen 2011, og da er det avgjørende å få fotfeste i Sverige, heter det i en melding.Transflex AB ble etablert i 1998, og har kontorer i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Jönkøping og Linköping. Selskapet har 75 ansatte og omsatte i 2006 for 417 millioner svenske kroner. Transflex er den åttende største aktøren i det svenske partilast/stykkgodsmarkedet.