Rem Offshore ASA, et norsk offshore service rederi, forbereder en rettet aksjeemisjon på 150 million kroner ved utstedelse av nye aksjer. Emisjonen er rettet mot institusjonelle og profesjonelle investorer. Rem Offshore ASA, et norsk offshore service rederi, forbereder en rettet aksjeemisjon på 150 million kroner ved utstedelse av nye aksjer. Emisjonen er rettet mot institusjonelle og profesjonelle investorer. Tegningsperioden vil løpe fra mandag 12. mars 2007 klokken 09.0 frem til fredag 16. mars 2007 klokken 16.00. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at selskapet forbeholder seg retten til å korte ned eller forlenge tegningsperioden. Minimum tegningsbeløp er satt til 500.000 kroner.Rem Offshore ASA har engasjert Pareto Securities ASA og Glitnir Securities ASA som finansielle rådgivere i forbindelse med den rettede aksjeemisjonen.