Tall fra amerikanske myndigheter viser at konsumprisindeksene steg 0,4 prosent i februar i forhold til foregående måned. Det var til sammenligning ventet en oppgang på 0,3 prosent i perioden.Årsveksten ble 2,4 prosent, mens kjerneinflasjonen steg 2,7 prosent. Forventningene her lå på hhv. 2,3 og 2,7 prosent.Konsumprisene i foregående måned ble ikke revidert fra en opprinnelig rapportert uendret utvikling på månedsbasis.