Ifølge dn risikerer John Fredriksens riggselskap Seadrill å måtte betale 400 millioner kroner i dagbøter før søksmålet mot Oslo Børs er blitt behandlet i retten. Selskapet har tidligere opplyst at det kan tape rundt 800 millioner kroner på Oslo Børs og Børsklagenemndens behandling av selskapet i oppkjøpssaken med Eastern Drilling. Ifølge dn risikerer John Fredriksens riggselskap Seadrill å måtte betale 400 millioner kroner i dagbøter før søksmålet mot Oslo Børs er blitt behandlet i retten. Selskapet har tidligere opplyst at det kan tape rundt 800 millioner kroner på Oslo Børs og Børsklagenemndens behandling av selskapet i oppkjøpssaken med Eastern Drilling. Dagbøtene begynner å løpe fra 21 mars. Dersom Fredriksen-selskapet ikke fremsetter et pliktig tilbud, vil dagbøtene løpe helt til selskapet eventuelt får medhold i Oslo tingrett.- Gjennomsnittlig går det 283 dager fra en stevning tas ut til det foreligger en dom, i saker som ikke ender i et forlik, sier informasjonssjef Irene Ramm ved Oslo tingrett til avisen.Seadrill bil bare bøtelegges på børsdager, noe som innebærer at selsmapet må betale dagbøter i rundt 200 dager basert på en slik saksbehandlingstid.