Tall fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) viser at lakseprisen falt fra 30,76 kroner per kilo i uke åtte til 27,19 kroner i forrige uke (uke ni). Det var spådd en nedgang til 27,16 kroner per kilo. Tall fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) viser at lakseprisen falt fra 30,76 kroner per kilo i uke åtte til 27,19 kroner i forrige uke (uke ni). Det var spådd en nedgang til 27,16 kroner per kilo. Ifølge Reuters spås det at prisen vil stige til 27,40 kroner denne uken (uke 10).