Den amerikanske detaljhandelen steg 0,1 prosent på månedsbasis i februar, viser tall ifølge landets statistikkmyndigheter. Eksklusive biler var detaljhandelen ned 0,1 prosent.Til sammenligning var det ifølge Bloomberg News ventet en oppgang på 0,3 prosent i perioden, inklusive biler. Eksklusive biler var det ventet en oppgang på 0,3 prosent.Detaljhandelstallene for foregående måned ble ikke revidert fra en opprinnelig rapportert uendret utvikling.