Ordfører Ole Haabeth i Fredrikstad ber Kultur- og kirkedepartementet (KKD) si nei til søknaden fra TV2 om å flytte hovedkontoret for Kanal 24 fra Fredrikstad til Bergen.TV 2 overtok før nyttår alle aksjene i Kanal 24, og har søkt om endring av konsesjonsvilkårene slik at hovedkontoret kan flyttes.- Fredrikstad har mange mediebedrifter lokalisert innenfor kommunens grenser, men ingen å miste, skriver ordfører Ole Haabeth i et brev til KKD. (©NTB)