GGS har ifølg en børsmelding mottatt et krav fra aksjonær Peter Bruvik som eier 42.000 aksjer i selskapet om at den kommende ekstraordinære generalforsamlingen 29. mars 2007 i selskapet skal ta stilling til om selskapet skal fremme erstatningskrav mot ledelsen i GGS. GGS har ifølg en børsmelding mottatt et krav fra aksjonær Peter Bruvik som eier 42.000 aksjer i selskapet om at den kommende ekstraordinære generalforsamlingen 29. mars 2007 i selskapet skal ta stilling til om selskapet skal fremme erstatningskrav mot ledelsen i GGS. Bakgrunnen er at selskapet mistet sin mulige rett til å erverve 50 prosent eierskap til båten Geo Mariner grunnet for sen betaling av hyre.GGS opplyser at saken vil bli satt på dagsorden på den kommende ekstraordinære generalforsamlingen 29. mars 2007.