Fire stortankere er sluttet fra Gulfen mandag. To av dem går til Korea med 265.000 tonn råolje for WS 50, tilsvarende rundt 25.000 dollar per dag, opplyser meglere til Reuters. Fire stortankere er sluttet fra Gulfen mandag. To av dem går til Korea med 265.000 tonn råolje for WS 50, tilsvarende rundt 25.000 dollar per dag, opplyser meglere til Reuters. De to øvrige skipene går vestover med 275.000 tonn råolje, men ratene er ukjente.To skip laster fra Vest-Afrika til USA for ratene WS 72,5 og 80, hhv. ca. 43.000 og 50.000 dollar dagen.To skip laster fra Vest-Afrika til USA for ratene WS 72,5 og 80, hhv. ca. 43.000 og 50.000 dollar dagen.