Rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten viser at det er lite å hente på å innføre landsomfattende, regelmessige brystundersøkelser av kvinner mellom 40 og 49 år. Rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten viser at det er lite å hente på å innføre landsomfattende, regelmessige brystundersøkelser av kvinner mellom 40 og 49 år. Tvert om kan skadevirkningene være større enn gevinsten, advares det i rapporten. Flere enn i dag vil få påvist forstadier som uansett ikke ville utvikle seg til kreft, og få unødvendig kreftdiagnose og behandling, skriver Aftenposten. (©NTB)